Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – september 2018
Nyheter – augusti 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – november 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – augusti 2017

Information från valberedningen inför årsmötet

Publicerad onsdag 25 mar 2020, 08:15

Nu är det snart dags för Granby samfällighetsförenings årsmöte 2020 och val till styrelsen.


Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är givande och många gånger väldigt lärorikt.
Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet av att samarbeta,
kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att
sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet.
Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens
verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.


Tänk på att vi alla måste hjälpas åt för att styrelsen skall kunna fortsätta att utföra ett
gott arbete. Vi måste alla ta vårt ansvar och bidra till vår samfällighet, detta innebär
att du någon gång bör inneha ett styrelseuppdrag. Vi måste ha en styrelse för att
kunna driva en förening och vi måste alla hjälpas åt att fylla platserna i styrelsen.

Inför årsmötet är det dessa poster som står öppna för omval eller nyval.


Ledamot väljs på 2 år
Ledamot väljs på 2 år
Suppleant väljs på 1 år
Suppleant väljs på 1 år
Suppleant väljs på 1 år

Revisor 2 väljs på 2 år
Revisor suppleant väljs på 1år

Valberedning väljs på 2 år
Valberedning suppleant väljs på 1 år

Vilken plats är du intresserad av? Bli en del i det viktiga styrelsearbetet, kontakta
valberedningen.


Med vänlig hälsning
Valberedningen
Lena Munters (Fölvägen 73) 0723224110, lena.munters@hotmail.com
Kajsa Edin (Travarvägen 50) 0724214691, kajsaedin@hotmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.