Nyheter – december 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – september 2018
Nyheter – augusti 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – november 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – augusti 2017

Nyheter

Vattenstatus 10/12

Här kommer lite status om vattnet i Granby. Som vi tidigare meddelat visar Peter Viklunds provsvar att vattnet är okej. Nu har förhandssvaret för Granbystrand kommit och det visar inga spår av bakterier
Nyheter

Vattenstatus v.49

Vattenstatus i Granby: Tisdagen den 28/11 togs vattenprover vid slutanvändare i Dumban, Hammarbacken och Bärmö. Enligt Peter Viklund finns det inga indikationer om förekomsten av bakterier i dessa prover. Det har heller inte inkommit några förhandsbesked i ärendet vilket är ett måste om bakterier påvisats i vattnet utöver de gränsvärden som är uppsatta

Misstanke om koliforma bakterier i dricksvatten

Vi har fått information från Peter Viklund på Bärmo att vattenkälla bergbrunnen visar spår av koliforma bakterier men att det kan bero på felaktig hantering av provtagningen. Nya prover kommer att tas under dagen men tills vi vet mera är det klokt att koka vattnet innan förtäring. Styrelsen återkommer i ärendet så snart vi vet mera

Vattenproblemet är löst!

Torsdag 5/10 Vi har idag fått det slutgilitga provsvaret och det visar att vattnet är utan bakterier och fullt drickbart. Så nu slipper vi koka vårt vatten. Provrapporterna finns här: granby

Rishögen ÖPPEN IGEN!

Vi öppnar rishögen igen för tippning av ris. Några saker att tänka på: - Bygg gärna på höjden, så om man kan kasta högt är det bra! - Gör inte högen bredare, alltså släng inte ris bakom nuvarande hög mot husen. Det är bättre om man förlänger högen mot fotbollsplanen

Granby årsmötesprotokoll 2023 finns nu publicerat

Protokollet från den senaste stämman ligger under dokument på medlemssidan.

Sommarvatten 2023

Hej Vi planerar att sätta på sommarvattnet under v.20 2023 och ber er därför att inför det stänga era kranar på utkastarna för sommarvattnet. Tack, / Styrelsen

Städdagar 2023

Städdagar våren 2023 Lördag 6 maj mellan kl 09:00-13:00 Söndag 7 maj mellan kl 09:00-13:00 Städdagar hösten 2023 16-17 september mellan kl 09:00-13:00. Vi träffas vid badet. Välkomna!

Fiberarbete i området

För att ansluta fiber till de fastigheter som valt att bli påkopplade, så kommer Bright Networks vara i området de kommande dagarna. För att hitta befintliga fiberkopplingar eller hantera eventuella problem när de försöker blåsa fiber i rören, så kan de behöva göra visst vägarbete eller ta en grop i vägen på vissa ställen för att hitta problem. -Styrelsen

Arbetsdagar Sept 17-18

Välkomna ner till badet 17:e och 18:e September från 9-13 för arbetsdagar! Vi plockar upp bryggorna och städar undan för vintern. -Styrelsen

Arbetsdagar Maj 7-8 från 9-13

Välkomna ner till badet 7:e och 8:e Maj från 9-13 för arbetsdagar! Vi behöver allas hjälp för att göra Granby fint för sommaren! -Styrelsen

Kallelse till Ordinarie Årsstämma

Kallelsen till ordinarie årsstämma för Granby samfällighetsförening finns nu att hämta på granby. nu via länken https://granby. nu/dokument/kallelser/ Dokumentet kräver inloggning för att kunna hämtas, vänligen maila styrelsen@granby

Intresseanmälan fiberanslutning bredband

IP-Only har sedan den första februari 2022 tagit över drift och installation av fiber inom Granbysamfällighet. I och med detta så går dem ut med en förfrågan vilka som är intresserade att installera fiber på nytt i sina fastigheter och bett styrelsen hjälpa till med att samla ihop dessa. Om ni saknar fiberanslutning idag och önskar ansluta er fastighet vänligen skicka ett email till styrelsen på styrelsen@granby

Information om avloppspumparna

De flesta tomter driftsatte sina pumpar under 2012-2014 och genom detta kunde man avskaffa trekammarbrunnar och avloppstankar. Dessa pumpar är i stort underhållsfri men det finns några viktiga rekommendationer. “Du ska bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten

Sommarvattnet avstängt

Sommarvattenslingan är avstängd tills vidare pga en läcka. Det är oklart om vi kommer kunna sätta på den igen innan arbetsdagarna då den vanligtvis stängs av för säsongen. -Granby styrelse

Ristippen öppen för boende i Granby Samfällighet

Vi har öppnat ristippen igen, men istället för att bränna den så kommer vi köpa en tjänst att transportera bort den till Brista. Ristippen är öppen för boende i Granby samfällighet endast och bara ris får lämnas så att det accepteras vid Brista återvinning. Vi utvärderar detta den här säsongen för att se hur mycket det kommer kosta och om reglerna följs

Soptunnor och parkering på Granby vägar

För att vi ska kunna underhålla vägar både sommar och vintertid, och inte förhindra framfarten för både leverans och räddningsfordon, så ska inga soptunnor ställas eller bilar parkeras på vägen. - Soptunnor ska ställas utanför vägbanan. Det är ok att ställa dem över diket på en plattform om man ser till att diket fortfarande kan dränera

Möjlighet att lösa ut VA avbetalning Sept 2022

Det kommer en ny möjlighet för fastigheter som har avbetalning för VA September 2022. Om man vill lösa ut lånet så måste man kunna betala in 50.904kr innan lånet samfälligheten har förnyas hos Handelsbanken. -Granby Styrelse

Remiss om växtskyddsmedel

En remiss om växtskyddsmedel har kommit in till styrelsen. Sista dag för yttrande är 2:a Juni. Förslaget är väldokumenterat med miljöpåverkan mm, därav ser styrelsen ingen anledning just nu att ställa sig emot förslaget

Sommarvatten avstängt

På grund av en läckande ventil så har sommarvattnet stängts av. Ventilen förväntas fixad på Tisdag.

Bilaga till årsstämman och uppkommande arbetsdagar.

Det har kommit in ny information som är relevant till Årsstämman, både en opponering till en motion, samt information och alternativ för avloppsfakturan. Läs bilagan här: https://granby. nu/dokument/kallelser/?dl=153106efa1ed01e370b1928a6936811eb391cdcf Vidare så vill vi kommunicera de kommande arbetsdagarna: Dagar: Maj 8:e och 9:e Tid: 9-13 Plats: Granby badpats

Uppdaterat: Deklarationen - Frågor och Svar

Styrelsen har satt ihop frågor och svar kring ifyllandet av K5 blanketten nedan. Jag hittar inte den nya versionen av K5-mallen, vad var det som var fel i den första versionen? I den första versionen hade utläggen för förbättringsutgifter felaktigt hamnat i rutan för inköpspris i mallen för den första fastigheten (5:131). Inköpspriset ska alltså vara noll i enlighet med mallarna för fastigheterna 5:132-133)

Planerat strömavbrott

Vattenfall informerar om planerat strömavbrott Fredag 5:e Mars 9:30-10 och 16-16:30 pga arbete med ledningsnätet. Vid eventuella frågor, ring 020-82 58 58.

Arbetsdagar fakturering

Tyvärr verkar det ha blivit lite strul med faktureringen för arbetsdagarna, de fakturor som gått ut stämmer inte i många fall, och vi har fått många synpunkter och bestridelser om dem. För det här året så kan ni som anser ni fått en felaktig faktura bortse från att betala dem, vi kommer inte följa upp på obetalda fakturor. -Granby styrelse

Information från Granby Samfällighetsförening om beskattning efter fastighetsförsäljningen

Under 2020 sålde samfälligheten tre fastigheter på Sjösalavägen i syfte att använda vinsten till underhåll och förbättringsinvesteringar (se tidigare mejl och enkäter om detta). Styrelsen har tidigare utifrån samtal med Skatteverket utgått från att samfälligheten själv ska deklarera för försäljningarna, men en utredning som nu gjorts med stöd av samfällighetens redovisningsbyrå har visat att varje enskild fastighetsägare i deklarationen måste skatta för sin andel av försäljningen. Det totala skattebeloppet per delägare/fastighet i samfälligheten är 13 857 kr och detta belopp kommer att återbetalas fastighetsägarna

Information från valberedningen 2021

Nu är det snart dags för Granby samfällighetsförenings årsmöte 2021 och val till styrelsen. Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet av att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter samtidigt som du är med och påverkar

Hålen efter telefonstolparna fylls i nästa vecka

Entreprenören som tar bort telefonstolpar har sagt att de har beställt grus för att fylla i hålen. Gruset kommer nästa vecka. Under tiden var aktsamma och se upp för hål vid vägkanterna efter borttagning av stolparna!

Telefonstolpar plockas bort

Information till området, en entreprenör är här i området och tar ner telefonstolpar på uppdrag av telefonbolaget. Uppgifterna vi har fått är att telefonledningarna inte används längre, därför tas de ner både här i Granby och i Holmen. De följer en karta på uppdrag av telefonbolaget, och stolparna ägs av telefonbolaget

** Vattnet på igen! ** Vattnet avstängt 8-14:00 Torsdag 24:e September

** Vatten nu tillgängligt igen från 13:00 ** Vi kommer göra en mycket mer robust och driftsäker vattenlösning den 24:e September. Tekniker kommer jobba på att koppla om vattenledningar och installera utrustning från kl 8-14:00 på Torsdag den 24:e September. Förhoppningsvis går det snabbare än så, men var förberedd på att vattnet är avstängt under denna tid

Ny möjlighet för fiber

I och med de nya tomterna som sålts har en ny potentiell möjlighet att signa upp för fiber kommit upp för er som inte redan gjort det. En förutsättning för att Telenor ska kunna skapa ett nytt projekt för fiberdragning är att alla som är intresserade gör en intresseanmälan för sin adress hos dem. Kontakta gärna nedan person på Telenor för anmälan och information: Anna Andersson Villafiberservice Telenor Sweden 08-525 02 977 Garvis Carlssons gata 3 SE-169 03 Solna, Sweden

Arbetsdagar September 19-20, med kontroll av tomtgränser mot allmänningen

Styrelsen vill påminna om arbetsdagarna September 19-20, och hoppas så många som möjligt kan komma hjälpa göra Granby fint! Som vanligt tar vi upp bryggorna och ställer undan vid badet, osv, men utöver det så kommer vi också i år genomföra en kontroll av tomtgränser mot allmänningen för att säkra att allmänningen inte används för privata ändamål. -Granby Styrelse

Vattentrycket lågt - Åtgärdat!

Uppdatering 2020-07-10 Vattentrycket återställt till det normala nu Uppdatering 2020-07-06 Pumphuset har beställt reservdelar och förväntas få in dem den här veckan. Uppdatering 2020-07-03 Vår leverantör Pumphuset har tyvärr inga reservdelar tillgängliga, och rundringning till andra leverantörer har inte gett någon som har reservdelar heller. Det gäller Emotron FDU-48 styrkort och display

Badplatsen nya regler

På grund av mycket besök från boende utanför området och klagomål från Granby medlemmar så har vi nu satt upp träbockar som hänvisar att parkering är för boende endast, samt skyltar vid vattnet vilka regler som gäller vid badplatsen att hundar ska vara kopplade med mera.

Midsommarfirande inställt

Festkommittén har kommit fram till att vi inte kommer hålla i något midsommarfirande vid stranden i år då läget är som det är. Vi kan inte ha traktorsläp, vi har ingen musiker, vi kan inte ha dans runt stången och vi kan inte garantera att vi blir färre än 50 personer. Styrelse och festkommittén önskar alla en fin midsommar och att vi tar nya tag nästa år

Vattenstatus

Det var ett tillfälligt problem med vattentrycket idag pga proppar som gått vid samlingsbrunnen. Detta är åtgärdat och trycket är tillbaka till normalläge nu igen.

Vattentrycket tillbaka till normalt

Pga utbränt och nu utbytt styrkort i frekvensstyrningen så är vattentrycket nu tillbaka till normalt. Inga begränsningar på vattenanvändning, men vi uppmanar ändå till försiktig bevattning eftersom det är dricksvatten. -Granby styrelse (2020-06-02 15:00)

Dåligt vattentryck, undvik bevattning

Antagligen pga åsk-ovädret i veckan gick flera proppar till vår samlingsbrunn. Vi lyckades fixa elförsörjningen, men frekvensstyrningen kunde vi tyvärr inte få att fungera. Undvik bevattning och annan stor vattenförbrukning tills detta är fixat förhoppningsvis tidigt nästa vecka

Sommarvatten status

Sommarvattnet har satts på för östra slingan (den sida med högre nummer på Travarvagen) men på västra sidan så höll inte slingan trycket så vi kommer vänta med att sätta på den tills vi kan hitta problemet med den. Vi kommer prova igen om en vecka. Vänligen se till att alla sommarvatten-kranar är stängda på västra sidan

Arbetsdagar Maj 9:e och 10:e kl 9-13

Vi har arbetsdagar nu Maj 9:e och 10:e kl 9-13. Vi kommer sätta igång grillen men pga smittrisken så får ni gärna ta med er eget att grilla om det önskas. Vi ser fram emot att träffa alla och göra Granby fint inför sommaren! :) -Granby Styrelsen

Årstämman hålls vid badhuset!

Pga rådande situation med Corona-virus och smittrisken så har styrelsen beslutat att hålla årsstämman utomhus nere vid badet. Ta med en stol om du vill sitta bekvämt på avstånd. Begränsade platser finns på picknickborden

Information från valberedningen inför årsmötet

Nu är det snart dags för Granby samfällighetsförenings årsmöte 2020 och val till styrelsen. Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet av att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter

Årsstämma 2020 och digital kallelse

Styrelsen förbereder för Årsstämman April 26 och planerar att genomföra den som tänkt. Pga rådande omständigheter med Corona viruset så kommer vi försöka också lägga till en telefon-lina att ringa in på för att lyssna. Vi kommer dock troligtvis inte kunna låta röster räknas för dem som eventuellt ringer in

Inbrottsförsök T18

Ett inbrottsförsök gjordes på T18 där någon försökt bryta upp en dörr. Vi ber er hålla utkik på misstänkta personer och aktivitet i området! -Styrelsen

Information om planerad byggnation

Granby samfällighet har fått ta del av förhandsinformation om den planerade byggnation som kallas "Granby Skogsbacke". Vi har fått en presentation som innehåller tidsplaner och information om projektet. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta plan-arkitekten Felix Staffansson (felix

Rishögen/brasan stängd tills vidare

Med hänvisning till kommunens regler för eldning av trädgårdsavfall, samt information från brandkårens hemsida, så kommer vi inte längre elda rishögen och därför inte heller tillåta påfyllning. Trädgårdsavfall hänvisas till Brista återvinningsstation. https://www

Gemensam båtmarina intressekoll

Ett förslag har inkommit från Granby Strands exploatör om att bygga gemensam båtbrygga. Styrelsen tar ingen ställning till detta, men om intresse finns för detta, vänligen kontaka styrelsen så vidarebefordrar vi information till exploatören.

Båtmotorstöld

Under natten idag 2019-08-07 så blev en båtmotor från bryggan näst intill båtklubbens brygga stulen. Var uppmärksamma på misstänksam aktivitet i området!

Sommarvattenslingan och bevattning

Granby styrelse har under sommaren utfört provtryckning av sommarvattenledningen, och har konstaterat att ledningen fungerar bra. Vi har även haft möten med vår vattenleverantör. För information, sommarvattenledningen använder samma vattenkälla som vårt dricksvatten, det är alltså ingen annan vattenkälla till den

Misstänkt skåpbil

I dagarna har en misstänkt skåpbil med utländska plåtar setts köra runt Travarvägen flera varv mitt i natten. Vi uppmärksammar alla att hålla ett extra öga på området och eventuellt säkra fast lös egendom.

Ny kallelse till Lantmäteriet

En ny kallelse (ombokning från förra som skulle varit 5:e Juni) har kommit in från Lantmäteriet gällande servitut och nyttjande-rätt för våra nya avstyckade tomter. Kallelsen hittar ni under /dokument/kallelser-1/

Mötena med Lantmäteriet inställda

Mötena med Lantmäteriet nu på Onsdag 5:e Juni är inställda och kommer ombokas, preliminärt till 26:e Juni. Enligt Lantmäteriet: "Har idag när jag suttit med ersättningsutredningen i AB19676 insett att samtliga delägare till Granby s:3 inte är kallade. Eftersom att jag inte kan avsluta förrättningen utan att ha delgett alla sakägare så blir det tämligen meningslöst med sammanträde på onsdag

Kallelser till Lantmäteriet

Två kallelser har inkommit från Lantmäteriet som berör Granby. Det kommer vara möten från kl 15:00 den 5:e Juni i dessa ärenden. Om ni har synpunkter att framföra, vänliga kontakta styrelsen, eller meddela om ni vill följa med

Nya Badbryggan status

Landfästet till nya badbryggan är nu färdigt. Tyvärr har vi dock fått besked om att leveransen på badbryggan är försenad till den 10 juni.

Protokoll från årsstämman 2019 upplagt

Nu är protokollet från årsstämman 2019 upplagt. För att kunna se det måste du först logga in och sen hittar du det här: /Dokument/Protokoll-1/

Arbetsdagar Maj 11-12

Välkommen till arbetsdagar 11-12:e Maj från 9-13. Ta med egna redskap och utrustning som kan behövas. Festkommittén bjuder på fika på Lördag och grillad korv på Söndag.

Fel på hemsidan rättat - 'Kontakta oss'

Webbformuläret 'Kontakt oss' har tydligen varit sökbart och åtkommligt på hemsidan fastän vi velat ha funktionen gömd. Detta har nu rättats och funktionen är helt borttagen. Om du har sökt efter Kontakta oss och sedan fyllt i webbformuläret så är det tyvärr så att den informationen inte har gått fram någonstans alls

Kallelser till årsstämma 2019

Kallelser till årsstämma 2019 skickas ut idag. De som klickat i 'Digital kallelse' på sin profil här på hemsidan skall ha fått kallelsen skickad till sig på email idag kl 12:00. Kallelsen går att ladda ner för alla medlemmar

Eldning av rishögen

Idag, lördag, kommer eldningsgruppen att elda rishögen vid fotbollsplanen. Brandkåren är meddelad.

Uppdaterad information

Information kring sommarvatten och dricksvatten har lagts till på hemsidan. Om ytterligare information är önskvärd, skicka gärna förfrågningar till ordförande. Läs om dricksvattnet här: /Information/Dricksvatten Läs om sommarvattnet här: /Information/Sommarvatten

Digital kallelse årsmöte

Om man vill få sin kallelse till årsmötet 2019 i digital form (epost) istället för papper så kan man nu ställa in detta. Vi behöver ha denna information senast 1:a mars för att veta hur många pappersexemplar vi skall trycka upp. Om du vill ha papperskallelse så behöver du inte göra någonting

Planuppdrag för Granby

Information angående planuppdrag för Granby finns nu upplagt under /Information/Planuppdrag

Tryckstegringspump lagad igen

Efter lång väntan så är nu tryckstegringspumpen lagad igen och vattentrycket bör var åter normalt. Har ni problem med dåligt vattentryck från nu så hör gärna av er direkt till någon i styrelsen, så vi blir medvetna om eventuella problem.

Renovering av pumpar bärmö

Idag påbörjas renoveringen av pumpar och utrustning på bärmö. Eventuellt stängs vattnet av en timme efter kl 16:00. Vi uppdaterar med ytterligare info när vi får den. Denna information fick vi idag på morgonen av vattenuppfordraren.

Tryckstegringspump trasig igen

Uppdatering 180807: Väntan på reservdel har varit lång pga semestertider. Förhoppningsvis kan problemet vara avklarat under nästa vecka. Uppdatering onsdag 13:40: Elektriker har varit på plats och konstaterat att styrningen till pumpen har gått sönder

Helikoptern inställd idag

Vi har fått besked att helikoptern har trasigt batteri och kan tyvärr inte komma idag. Vi undersöker om helikoptern kan komma ett senare datum i sommar.

Vattentrycket

Uppdatering 180709: Tryckstegringspumpen går igen sedan i fredags med en tillfällig lösning. Vi arbetar vidare i styrelsen med en permanent lösning. 180705: Det har framkommit att senaste tidens dåliga vattentryck förmodligen beror på att vår egna tryckstegringspump inte går som den ska

Bevattningsförbud

Vi har tidigare meddelat att man bör undvika bevattning men det räcker inte. Härmed införs totalt bevattningsförbud tills vidare. Observera: Vattentrycket har stundtals varit så dåligt att de som bor högst upp i vårt område inte får något vatten alls

Luftledning nedriven

Vår luftledning för analog telefoni och adsl blev nu idag måndag cirka 14:45 nedriven av en lastbil. Oklart om telefoni och adsl fungerar. Ni som har problem bör göra felanmälan till era respektive tjänsteleverantörer

Undvik bevattning

Peter Viklund, vattenuppfordraren, har meddelat att han har problem med en pump som går på begränsad kapacitet. Han kommer byta/reparera den snarast men har ändå bett oss att undvika bevattning (och förmodligen även poolfyllande) den närmsta tiden.

Om vattnet

Vi har under senaste veckan haft flertalet rapporter om vattenstörningar såsom dåligt eller inget vattentryck, mycket luft i vattnet ('vitt' vatten som sen blir klart) , partiklar, missfärgning och dålig lukt. Dessa frågor har utretts i samråd med vattenuppfordraren och det hela relaterar till vår gamla vattenslinga som används för sommarvattnet. Sommarvattnet slogs på den 5:e maj och kort därefter uppmärksammades problem

Sommarvattnet avstängt

Sommarvattnet är avstängt tills vidare. Det verkar som om sommarvattnet stör produktionen av dricksvattnet. Utredning av detta fortlöper.

Vattenstörningar och partiklar

Uppdatering söndag 13/5 10:52: Vi har även idag haft dåligt eller inget vattentryck på förmiddagen. Anledningen till detta är känd och vattnet skall nu vara åter stabilt. Då det har varit mycket partiklar i vattnet senaste veckan så rekommenderar vi er att tömma filter till tvättmaskiner, diskmaskiner och i kranar/duschar

Protokoll från årstämman upplagt

Nu är protokollet från årsstämman 2018 upplagt. För att kunna se det måste du först logga in och sen hittar du det här: /Dokument/Protokoll-1/

Enkätresultat upplagt

Nu är resultatet från enkäten rörande 5-10 årsplanen upplagt på hemsidan. Logga först in och sen hittar du den här: /Information/5-10-ars-planen/Listan

Arbetsgrupper

Styrelsen håller på att starta upp två arbetsgrupper och efterlyser personer som kan vara intresserade av att ingå i dessa. Arbetet man utför när man är i dessa grupper har samma värde som det jobb man utför på arbetsdagarna. Läs mera om arbetsgrupper här: /Information/Arbetsgrupper/

Varning för inbrott

Håll ögonen öppna, det har hittats tecken på förberedelse för inbrott i området. /Styrelsen

Avstängning av sommarvatten

Sommarvatten kommer att stängas av söndag 29/10. /Styrelsen

Eldning av rishög samt lagning av väg

Imorgon lördag 21/10 kommer vi att elda den stora rishögen vid fotbollsplanen. Brandkår och kommun är informerade. Vi kommer också att laga de hål som blivit i vägen

Gratis ved efter gallring

Hej, Tack alla som dök upp på arbetsdagarna nu i helgen. Kul att se er! Efter gallringen uppe i skogen framför utkiksplatsen så finns det nu en hel del ved (mindre stockar) lagt på hög där. Det är fritt fram att ta för sig av detta, först till kvarn!

Enkät 5-10 års planen

Styrelsen har satt ihop en enkät för att undersöka vad ni i samfälligheten prioriterar mest på vår 5-10 års plan. Vi är tacksamma till alla som svarar på enkäten då det ger en klarare bild över vad styrelsen skall fokusera sitt arbete på. Maila ordförande per

Möjlighet att lösa lån GA:5

Bifogat med senaste avlopps-fakturan finns även information om möjligheten till att lösa er fastighets lån i GA:5. Har ni inte fått denna information eller har frågor rörande detta, kontakta Göran Flodmark på 070-740 66 22 eller mail goran. flodmark@gmail

Reparation av pumphuset

Uppdatering 27/6: Två avstängningar till kommer det bli på vattnet: Imorgon onsdag mellan ungefär 09:00 och 14:00 och också på torsdag 09:00 till 14:00. Arbetet fortskrider bra och förväntas bli klart denna vecka som planerat. Uppdatering 26/6: Vi förväntas få tillbaka vattnet om en timme ungefär, kl 16:30

Uppdatering: Avbrott på telefonledningarna

På grund av långa servicetider kan det dröja ända till 26/6 innan telefonikabeln blir lagad. Senaste budet är dock att skall åtgärdas under torsdagen, 22/6. Det har framkommit att kabeln revs ner, av olyckshändelse, av anställda från Copiad i måndags morse

Avbrott på telefonledningarna

Vi verkar ha fått brott på telefonledningarna till området och all telefoni (och ADSL-internet) ligger nere för samtliga. Undersökning pågår om varför brott har uppstått. Har ni information så får ni gärna kontakta styrelsen så vi kan sprida information vidare

Återställning av vägen

Återställningen av vägen och grönområden efter fibergrävningen har påbörjats så smått redan idag onsdag. Vi uppmanar alla att, om möjligt, undvika att parkera bilar vid sidan av vägen för att underlätta arbetet.

Om vägen och fiber

Vi har nu fått en uppdatering om slutförandet av fiberinstallationen i området och det beräknas vara klart i mitten av augusti. Förseningen beror på att Skanova dröjer med att dra in fiber till det centrala fiberskåpet. I väntan på detta kommer våra vägar och grönområden återställas

Avklarat: Problem med vattnet

Hej, vi har för närvarande problem med vattnet. Undersökning pågår, det verkar vara problem med en pump. Uppdatering: Vi har problem med tryckstegringspumpen, den står helt still

Lågt vattentryck

Vi har dåligt vattentryck ikväll. Undersökning pågår. Uppdatering 22:16: Vattentrycket har återhämtat sig av sig självt. Gissningsvis var det väldigt många brukare samtidigt som resulterade i dåligt tryck.

Info om sommarvatten

Sommarvattnet kommer slås på efter nödvändiga reparationer i pumphuset har utförts. Datum för reparationen är inte fastställd ännu men vi återkommer så fort vi vet.

Info om vägen

Idag onsdag 17/5 hade styrelsen ett möte med ansvariga från Telenor samt Copiad angående fiberdragningen i området. Under mötet fick vi information om att arbetet är satt på paus p. g

Hemsidan växer!

Hemsidan fylls hela tiden på med ny information. Om du missat det så finns det nu upplagt bl. a

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.