Avgifter

Avgifter till Granby samfällighetsförening (bg-nr 888-0544)

GA:1 (Vatten) = 5000 kr. Observera: GA:1 är en samlingspost för många andra samfällighetskostnader. Den faktiska kostnaden för vatten är ungefär 3000kr av dessa 5000kr.

GA:3 (Vägar och grönområden) = 2000 kr

GA:5 (Avlopp) = 7110 kr för de med del i lånet. 10 kr för övriga
Kostnader för pump och ledningsdragning på egen tomt tillkommer samt del i driftskostnad för reningsverket efter anslutning.
Efter slutamortering av del i skuld reduceras denna summa.

Områdesavgift = 500 kr beroende på arbetsinsats vid arbetsdagarna. Förväntad arbetsinsats är 8 timmar per fastighet och år. Jobbar man 8 timmar är avgiften 0 kr. Hinner man bara med exempelvis 4 timmar på ett år så blir avgiften 250kr.

Avgifter till Killinge-Granby samfällighetsförening

Vägavgift = 507 kr

Uppdaterat 180705

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.