Avlopp

Angående fakturor för reningsverket

Fakturorna vi får Bärmöby Småhusbyggnads AB (Bankgiro: 156-8575) släpar ganska ofta. Det är inte ovanligt att vi får fakturor för avgiftsperioder som är ett halvår eller helår tillbaka. Dessa fakturor är alltså inte bluff, utan dom släpar bara.

Installation av LPS-pump och anslutning till vårt tryckavloppssystem

Varje fastighet kan nu ansluta sig till de nya ledningarna vid tomtgränsen enligt de riktlinjer som beslutades om vid årsstämman. Nedan följer utdrag ur stämmoprotokollet:

"Vid inkopplingsstället till de nya stamledningarna för vatten skall varje fastighetsägare montera levererad backventil. Före inkoppling mot de nya stamledningarna och återfyllning skall en representant från styrelse kontrollera att backventil monterats på ett riktigt sätt."

"Vid inkopplingsstället till de nya stamledningarna för tryckavlopp skall varje fastighetsägare montera levererad backventil. Före inkoppling mot de nya stamledningarna och återfyllning skall en representant från styrelse kontrollera att backventil monterats på ett riktigt sätt. Vid denna kontroll skall underskriven blankett om anslutning överlämnas. Även de som har självfallsavlopp skall överlämna underskriven blankett om inkoppling till styrelsen."

För de medlemmar som ej beställt avloppsbrunn och pump ännu finns blanketter för ändamålet under /Dokument/Blanketter.

På årsstämman väcktes frågan om anslutning av andra typer av brunn- och pumpinstallationer till stamledningen. Efter vidare undersökningar står styrelsen fast vid tidigare fattat beslut om att inga andra anläggningar än LPS2000E samt LPS2000EI får anslutas till stamledningen. Den främsta anledningen är att stamledningen är dimensionerad för dessa pumpar och den mängd fastigheter som finns, att ansluta andra pumpar kan äventyra driften av anläggningen på lång sikt vilket inte är acceptabelt med tanke på den stora investering vi alla gör.

Under /Dokument/Blanketter finns blankett för anmälan om anslutning samt checklistan som tagits fram för installation på varje fastighet. Se till att den som genomför installationen på din fastighet får tillgång till checklistan, den lämnas sedan till styrelsen tillsammans med blanketten.

När backventiler monterats på ledningarna vid tomtgräns ska det kontrolleras att de monterats korrekt. Kontrollen genomförs av representant från styrelsen. Syftet är att säkerställa att inget förorenat vatten kan tillföras den nya vattenledningen från enskild fastighet samt att felmonterad backventil för avloppet kan orsaka problem för densamme.

Kontakta någon i styrelsen innan du eller anlitad entreprenör återfyller rörgraven vid backventilerna.

Installationsanvisningar för avloppstank LPS2000E och EI finns HÄR samt under /Dokument/Avlopp.

Nedanstående företag har anmält intresse att utföra arbete på tomtmark:
GJ Mark & Entreprenad i Sigtuna AB (org.nr. 5566-103346)
Ekuddsvägen 5, 193 91 SIGTUNA
Henrik Dehlvin 070-3705323

Joakim Bergman (org.nr. 610930-1033)
Killingevägen 120, 193 91 SIGTUNA
Jocke "Grävlingen i Granby" 070-2232216

Så här skriver skatteverket om ROT-avdrag:
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.