Dricksvatten

190219

Bärmö vattentäkt

Vi får vårt dricksvatten från Bärmö vattentäkt. Vi har en egen ledning dit och en tryckstegringspump vid Bärmö som ingår i vår gemensamhetanläggning Granby GA:1. Denna lösning har vi haft sedan 1973. Bärmö vattentäkt förser även andra områden med dricksvatten såsom Hammaren, Dumban och Granby Strand. Se Bärmövattens hemsida här: http://barmovatten.se

Över lag har vattnet från Bärmö fungerat bra men det har också funnits en del problem. Största problemen har varit stundtals lågt/ojämnt vattentryck samt partiklar i vattnet.

Vattentryck

I vårt område så är det ganska stor höjdskillnad mellan högsta och lägsta punkt. Enkelt uttryckt är det så att bor man högt upp så får man lägre vattentryck och bor man längre ner så får man högre tryck, det är fysikens lagar. Skillnaden är ungefär 3 bar. Vår tryckstegringspump är ställd så att vi försöker få ett acceptabelt tryck till alla. Vi har även uppgraderat styrningen av tryckstegringspumpen till så kallad frekvenstyrning. Tanken med detta är att den skall vara mer följsam vid tryckändringar och hålla trycket jämnt. Denna förändring av styrningen har dock inte varit problemfri. Åskoväder har vid flertalet gånger slagit ut styrningen och det har därför varit fler driftstopp på pumpen än vanligt. Vi hoppas att ha kommit till rätta med detta nu med installerat överspänningsskydd. Även pumparna på Bärmö har nyligen uppgraderats och detta bör ge ett stabilare tryck.

Partiklar i vattnet

På våren, i samband med att vattenförbrukningen ökar, så har det förekommit mer eller mindre mycket partiklar i vattnet. Partiklarna är utfällningar av järn och mangan och det har sagts att dessa skakats loss från ledningarna vid tryckskillnader. Observera att partiklarna är för vuxna och barn inte farliga att få i sig, dock så bör man undvika att ge vattnet till spädbarn.

Förutom att partiklarna kanske inte är så trevliga att ha i vattnet så skapar dom också dåligt vattentryck. Partiklarna kloggar igen filter och termostater i kranar, diskmaskiner, tvättmaskiner, duschar etc. Detta ger att man upplever dåligt vattentryck och ibland kan även maskiner strejka då de inte får tillräckligt med vatten. Töm då filtren. Om man inte enkelt kan komma åt filtren, exempelvis i en duschblandare, så kan man skaka sönder partiklarna med tryckslag. Slå på vattnet på max och för sedan blandaren mellan varmt och kallt snabbt under en tid så det slår i ledningen. Detta kan slå sönder partiklarna till mindre delar och dom kommer då ut genom filtret. Det upplevda trycket borde därefter bli normallt.

Sommaren 2018 fastslogs det att partiklarna härstammar från själva brunnarna på Bärmö och under hösten 2018 installerades partikelfilter av vattenleverantören. Detta bör ge att ytterligare partiklar inte förs in i vattensystemet. Betänk dock att ledningen är 45 år gammal så det kan ta lång tid innan alla partiklar är borta från insidan av ledningar och utrustning.

Mängden partiklar i vattnet skiljer också stort från fastighet till fastighet. En del fastigheter har jätteproblem med detta och andra har aldrig sett till en endaste partikel. Partiklarna är tyngre än vattnet och förmodligen samlas partiklarna vid lågpunkter på vattenledningen; detta kan kanske förklara varför de kommer i olika mängder till olika fastigheter.

Med installerade partikelfilter på Bärmö så hoppas vi att detta är ett problem som kommer försvinna. Våren och sommaren 2019 kommer vi se resultatet.

Om man vill vara helt säker på att inte få in partiklar i sin fastighet så rekommenderar styrelsen att man själv installerar partikelfilter på inkommande vatten.

Både Granby Samfällighetsförening och vattenuppfordraren på Bärmö gör kontinuerliga analyser via certifierat laboratorium och vattnet är alltid tjänligt. Vattenanalyserna finns att läsa här på hemsidan: /Dokument/Vattenanalyser

Förvaltning och framtid

Vattenfrågan är alltid aktuell och styrelsen har under senaste två åren kikat närmre på detta och även alternativa källor för vatten. Målet är att för framtiden säkerställa vattenförsörjning med tillförlitlighet, kvalitet och god ekonomi. Resultaten av dessa undersökningar presenteras på årsmötet 2019.

--


Angående eventuell vattenbrist

170526

Det skrivs en del om risk för vattenbrist i Sverige och det skall nämnas att Bärmö, som vi är kopplade till, är en mycket väl tilltagen vattentäkt jämfört med antalet brukare. Täkten skall klara av mer än 8 gånger så många hushåll som det nu är påkopplat, så vi bör klara oss mycket bra.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.