Sommarvatten

190219

Angående sommarvatten

I området finns två separata vattenslingor. I den nya slingan går vårt dricksvatten och i den gamla slingan släpper vi på våren fram 'sommarvatten'. Då slingan för sommarvatten alltid stängs och töms på hösten så finns det risk för bakterietillväxt och man skall därför aldrig dricka vattnet från sommarslingan.

Sedan lång tid tillbaka har det varit planerat att pumpa upp vatten från Mälaren som sommarvatten. Detta arbete har inte slutförts och det vatten som fram till nu har släppts på i sommarslingan har varit samma vatten som vi använder för dricksvatten, dvs vatten från vattentäkten på Bärmö.

Vi har blivit meddelade av vattenleverantören att vi inte längre får använda Bärmö vatten som sommarvatten så vi behöver nu en annan källa för sommarvatten.

En motion har inkommit till styrelsen angående säkerställandet av sommarvatten och styrelsen har arbetat med frågan under året.

På årsmötet 2019 kommer frågan om sommarvatten behandlas. Styrelsen kommer presentera alternativ och rekommendation. Det kommer krävas en investering av samfälligheten och därför kommer frågan omröstas. Om vi får sommarvatten till sommaren 2019 beror på föreningens beslut på årsmötet.

Handhavande sommarvatten

De flesta fastigheter har ventiler för denna slinga vid tomtgräns eller vid huset, men vissa fastigheter har tagit bort denna helt. Observera att dessa ventiler är glimpostventiler som skall öppnas helt eller stängas helt; står den i ett mellanläge så läcker ventilen vatten i marken, vilket så klart inte är så bra. Kostnader kring dessa ventiler står fastighetsägaren själv för.

När sommarvatten skall slås på eller av annonseras detta främst på anslagstavlorna och eventuellt även via nyhetsbrevet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.