Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – september 2018
Nyheter – augusti 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – november 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – augusti 2017

Uppdaterat: Deklarationen - Frågor och Svar

Publicerad tisdag 30 mar 2021, 22:43

Styrelsen har satt ihop frågor och svar kring ifyllandet av K5 blanketten nedan.

Jag hittar inte den nya versionen av K5-mallen, vad var det som var fel i den första versionen?

I den första versionen hade utläggen för förbättringsutgifter felaktigt hamnat i rutan för inköpspris i mallen för den första fastigheten (5:131). Inköpspriset ska alltså vara noll i enlighet med mallarna för fastigheterna 5:132-133).

Ladda ner mallen

Under punkt D (beräkna .....) finns siffran 8 under 1,2048 %. Är det den blanketten som är rätt eller??

Siffran 8 i procentsatsen 1,2048 fick tyvärr inte plats i rutan i blanketten och ser därför ut att ligga på raden under.

Är det blankett K5 (privatfastighet) eller K7 (näringsfastighet) som ska användas?

Vilken bilaga (K5 eller K7) som ska användas av delägaren beror på vilken typ av fastighet som delägaren själv äger. Skatteverket har gett oss följande förklaring:

Är delägaren en fysisk person och ägare av en näringsfastighet ska fastighetsförsäljningen redovisas på bilagan K7. Är fastigheten en lagertillgång ska delägaren däremot deklarera vinsten på NE-bilagan.

Är delägaren ägare av en privatbostadsfastighet så gäller samma regler som om delägaren själv hade sålt fastigheten. Om den sålda marken kan anses som privatbostadsfastighet ska försäljningen redovisas i bilaga K5. Anses den istället vara en näringsfastighet så ska bilaga K7 användas.

Obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet enbart om avsikten är att bygga en privatbostad på tomten. Bedömningen av om tomten är en privatbostadsfastighet eller inte görs på försäljningsdagen. Om tomtmarken ingår eller har ingått i en stamfastighet som är en privatbostadsfastighet blir tomtmarken inte automatiskt en privatbostadsfastighet av detta skäl. Om tomten räknas som en privatbostadsfastighet eller näringsfastighet avgörs också av när den bildades.

För mer information, se

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/samfallighetsforening/sadeklarerarduforensamfallighet/sadeklarerarendelagareforensamfallighet.4.1c68351d170ce5545273d9b.html, och

https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/raknautvinstforlustochskatt/forsaljningavtomtmark.4.233f91f71260075abe8800033736.html?q=bilaga+K7

Enligt vägledning som Skatteverket gett vår redovisningsbyrå är det K5 som tomtförsäljningen ska deklareras på. Vi har dock hört att några fastighetsägare som varit i kontakt med Skatteverket blivit hänvisade till K7 och därför har vi på nytt vänt oss till Skatteverket för ett klargörande varpå vi fått ovan redovisade svar som vi anser är svårtolkat, dvs stöder både K5 och K7. Vi har därför valt att gå på det besked som vi initialt fick av Skatteverket och erbjuder deklarationsstöd i form av en K5-mall för detta ändamål. Eftersom detta är en fastighetsägarbeskattad samfällighetsförening är det givetvis upp till var och en att själva göra sin egen bedömning och bestämma vilken blankett man vill använda.

Gällande K5 deklaration - är det bara procenten som ska delas jämt på hushållen eller ska man trixa även de andra beloppen?

B1-6 ska inte ändras men det framgår efter det att procentsatsen påverkar den egna uträkningen, dvs B7 måste räknas om

I den digitala blanketten K5 kan man inte fylla i decimaler i rutan för ägarandel, hur ska jag göra?

I den digitala blanketten fyller man i ägarandelen på två ställen. I den första kan man bara registrera heltal så här lägger ni in siffran 1. I den andra rutan för ägarandel lägger ni in den faktiska andelen (1,2048 per fastighet, 0,6024 om ni är två 50%-ägare).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.