Planuppdrag

181029

Den 3 september 2018 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag gällande Granby. Stadsbyggnadskontoret har inte hunnit sätta någon tidplan ännu för detaljplaneproceesen. Just nu så ska stadsbyggnadskontoret komma överens först och främst med exploatörerna (fastighetsägarna) om hur de ska driva detta projektet och komma överens om en gemensam form för detta. Därefter skriver de på avtal. Ansvarig planarkitekt bör veta mer efter den 6/11. Berörda sakägare, såsom Granby samfällighet, kommer att få möjlighet att yttra sig när planprocessen kommit igång.

Har ni synpunkter angående detta arbete så bör ni framföra detta till kommunen först och främst. Det kan ni göra på denna länk:

https://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Planering/Detaljplanering/

Se även https://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Planering/Detaljplanering/Landsbygd-ny/Detaljplan-for-Granby-skogsbacke/

Granby samfällighets styrelse kommer medverka på möten med kommun och skriva sammanfattningar av informationen på denna sida. Vi kommer att behandla det som påverkar samfällighetens gemensamhetsanläggningar och samfällighetens intressen. Dock kan vi inte vara språkrör för enskilda boendens personliga åsikter. Undantag till detta kan vara då många boenden delar samma åsikt och framför detta till styrelsen i ordnad form.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.