Verksamhet

Granby samfällighetsförening har till uppgift att förvalta 3 gemensamhetsanläggningar:

Granby ga:1 (vatten för 83 fastigheter)
Granby ga:3 (vägar och grönområden för 83 fastigheter)
Granby ga:5 (gemensamhetsanläggning för avlopp. Deltagande fastigheter är Granby 5:2-5:28 och 5:30-5:85)


Förvaltningen regleras av stadgar och finansieras genom medlemsavgifter som bestäms vid föreningens årsmöte i april varje år.

Andelstal för drift och underhåll är lika för alla medlemmar i respektive gemensamhets-anläggning.


Alla Granbybor är dessutom medlemmar i Killinge-Granby samfällighetsförening som förvaltar Killingevägen, Sigtuna-Killinge ga:4. Där är våra andelstal 0,39. Se deras hemsida här.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.