Nyheter – april 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – september 2018
Nyheter – augusti 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – november 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – augusti 2017

Information om Granby Skogsbacke 2020-11-08

Publicerad måndag 9 nov 2020, 19:18

Styrelsen har fått ytterligare information om Granby Skogsbacke projektet från ett möte med kommunen i Oktober. Den presentationen kommunen gick igenom med oss finns nu uppladdad på Granby hemsida.

Granby styrelse tar inte ställning till själva projektet, det ingår inte i Granby styrelses uppdrag, men det finns några saker kring utformningen av projektet som vi tycker är viktigt för alla i Granby samfällighet att känna till.

1. Idag finns inga planer på att skapa en egen strand för de 150 villor som är tänkt att byggas. Vi ser därför en överhängande risk att våran strand kommer att bli överfull om de 4-500 personerna alla kommer vilja komma till våran. Med tanke på hur överbelastad vår strand var i somras med utomstående besökare känns detta viktigt att Granby Skogsbacke projektet tar fram en plan för att hantera det.

2. Byggnation är idag planerat näst intill Travarvägen (på andra sidan T1, T3, T5) och längs Sjösalavägen. Styrelsen ser hellre att det blir en tydligare avgränsning mellan Granby och det nya området, till exempel minst 50 meter, gärna mer, till nybebyggelse. Annars blir Granby och Skogsbacke projektet ett sammanhängande bostadsområde, med otydlig separation. Om det sitter ihop för nära blir gränsen till våra grönområden obefintlig och vi ser att de som flyttar in kommer nyttja våra områden utan att bidra till arbetsdagar osv.

Om ni håller med om detta, eller har andra synpunkter, ser vi gärna att ni kontaktar plan-arkitekten Felix Staffansson (felix.staffanson@sigtuna.se) på Sigtuna kommun och framför detta till dem också.

-Granby Styrelse

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.